อิทธิพลรูปแบบลวดเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI 304L/316

อิทธิพลรูปแบบลวดเชื่อมที่มีผลต่อสมบัติรอยต่อชนท่อเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด AISI 304L/316

คณะผู้จัดทำ             1.นายพีรกานต์ จิตรมา   2.นายธีรพงศ์ พงษ์ษร   3.นายคเณศ เหมือนสร้อย

อาจารย์ที่ปรึกษา      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงศ์

ปี                                 พ.ศ.2561

คำสำคัญ                   เหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิด รอยต่อชนท่อ ลวดเชื่อมต่างชนิด 

บทคัดย่อ

ในอุตสาหกรรมอาหารผลิตน้ำผลไม้นั้นได้ใช้ท่อเหล็กเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเกรด AISI304Lและ AISI 316 เมื่อทำการเชื่อมซ่อมจะเป็นเรื่องยากเนื่องมาจากเป็นโลทะต่างชนิดกัน ด้วยเหตุนี้จึงทำการศึกษาหาตัวแปรต่างๆที่มีผลในการเชื่อมเพื่อให้แนวเชื่อมมีความสมบูรณ์และสามารถเชื่อมซ่อมท่อเหล็กที่เกิดความเสียหายให้กลับมาใช้ใหมได้
วัสดุในการทดลอง คือ ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม ASI 309L และ ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 316หนา 2.8 มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 60.3 มิลลิเมตร ทำการเชื่อมด้วยการเชื่อมอาร์กทังสะเตนแก็สคลุมด้วยตัวแปรการเชื่อมประกอบด้วยกระแสเชื่อม 80 – 160แอมแปร์ ใช้ลวดเชื่อมต่างชนิด คือ ER309LSi ER316L ER316L Si การทดสอบทางกลใช้การทดสอบแรงดึงและการทดสอบความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ส การตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคและมหภาค
ผลการทดลองโดยสรุปมีตังนี้ การเพิ่มกระแสเชื่อม ส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึงมีค่าเพิ่มขึ้น
ซึ่งกระแสเชื่อมที่ให้ค่าความแข็งแรงดึงมีค่สูงสุดคือกระแสเชื่อมที่ 140 แอมแปร์ โดยลวดเชื่อมที่ให้
ค่ความแข็งแรงดึงสูงสุดเป็นลวดเชื่อม ER309LSi และค่ความแข็งสูงสุดเป็นลวดเชื่อม ER316LSI

Abstract

In the food processing industry, steel pipes are used in stainless steel grades AISI304L and AISI 316, when welding is difficult to repair due to the different types of the lot. For this reason, various parameters of the welding effect were studied in order to ensure the integrity of the weld line and to be able to repair damaged steel pipes to be reused.
The experimental material is ASI 309L stainless steel pipe and AISI 316 stainless steel pipe, thickness 2.8 mm, length 60 mm, outer diameter 60.3 mm. Welding of 80 – 160 amperes using different types of welding rod ER309LSi ER316L ER316L Si Mechanical test using tensile test and micro Vickers hardness test. Examination of the microstructure and macro
The results of the trial are summarized as follows. Welding current increase Resulting in an increase in the tensile strength
The welding current that gives the maximum tensile strength is the welding current of 140 amperes.
The highest tensile strength is ER309LSi wire and the highest hardness is ER316LSI wire.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *