การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อน

คณะผู้จัดทำ             1.นายชัยวัฒน์ สุรจิตตาภรณ์      2.นายดนุสรณ์ แก้วขจร     3.นายพิษณุ วิชานนท

อาจารย์ที่ปรึกษา      อาจารย์วิเชียร เถื่อนเครือวัลย์

ปี                                 พ.ศ. 2560

คําสําคัญ                    มะพร้าวอ่อน เครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนรูปทรงกรวย

บทคัดย่อ

การออกแบบและพัฒนาเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเพื่อปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนเป็น รูปทรงกรวย สามารถทําความสะอาดเครื่องได้ง่าย มุ่งเน้นที่จะเพิ่มอัตราการผลิต(การปอก) โดย มะพร้าวที่ผ่านการปอกจะต้องผิวเรียบสวยไม่เป็นคลื่นไม่มีขุย
การออกแบบปรับปรุงและพัฒนาโดยการทําชุดปลอกมีดตัดปอกเปลือกทางด้านข้าง ด้านบน และด้านล่างของลูกมะพร้าวอ่อนให้มีการตัดปอกแบบกึ่งอัตโนมัติด้วยมอเตอร์และมีชุดควบคุม ความเร็วใบมีดปอก ทําช่องบังคับเศษเปลือกที่ปอกให้ออกในทิศทางเดียวและทําการปรับปรุงชุดจับ ยึดลูกมะพร้าวอ่อนโดยการเพิ่มเหล็กแหลมเสียบที่ก้นมะพร้าวด้านล่างและด้านบนและเครื่องปอก เปลือกมะพร้าวอ่อนมีขนาดความกว้าง 60 เซนติเมตร ขนาดความยาว 80 เซนติเมตร และขนาด ความสูง 128.5 เซนติเมตร ทําการทดลองเครื่องปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนโดยใช้ความเร็วรอบหมุน มะพร้าว 3 ระดับ คือ 360 , 390 และ 420 รอบต่อนาที ความเร็วรอบของมอเตอร์มีดปอก 5 ระดับ คือ 10 , 15 , 20 , 25 และ 30 รอบต่อนาที ความเร็วรอบของมอเตอร์มีดตัดคงที่ 43 รอบต่อนาที ขนาดลูกมะพร้าวมีขนาดเส้นรอบ วง 48 , 50 และ 52 เซนติเมตร
ผลการทดลองพบว่าความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 390 รอบตรอนาที ความเร็วรอบใบมีดปอก 30 รอบต่อนาที ความเร็วรอบใบมีดตัด 43 รอบตรอนาที จะได้มะพร้าวมีผิวเรียบดีที่สุดอัตราความเร็ว ในการปอก 1 ลูกต่อ 47.59 วินาที หรือ 75 ลูกต่อ 1 ชั่วโมง

Abstract

The design and development of the young coconut shell exchanger to peel young coconuts into mattress shape can be easily cleaned, easy to digest to increase production (trading) rate, with sifted coconuts must be smooth, not wavy. no b
Educating and developing by manipulating fuzzy sets, cutting egg shells, sides, sides, top and bottom of young coconuts to have automatic motorized circuit cutting and blade gap speed control. Cut out in a single garden and how to make a young coconut jig by adding a spike to insert the bottom and top blades and the young coconut peeler with a width of 60 centimeters and a length of 80 centimeters. And length height 128.5 Khon Kaen Experiment for young coconut shell machine using 3 levels of rotation speed, 360, 390 and 420 rpm, the speed of the motor with 5 levels of gliding knife: 10, 15, 20, 25 and 30 per cycle. Min. Motor speed of the cutting knife constant 43 rpm, coconut ball size with circumference of 48, 50 and 52 centimeters.
The results showed that the rated speed of the machine was 390 rpm, the circular blade speed was 30 revolutions per minute, and the cutting blade was 43 rpm, resulting in the best smooth coconut surface. 47.59 seconds or 75 balls per hour

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *