การออกแบบและสร้างเครื่องตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ยี้

การออกแบบและสร้างเครื่องตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ยี้

คณะผู้จัดทำ          1.นายวสันต์ เฉลยโอฐ 2.นายชุติเดช นามนีวงษ์ 3.นายฉัตรพล พวงทรัพย์                                    4.นายสุภชัย จีนใจน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สญชัย เข็มเจริญ

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               เครื่องตัดแผ่นเต้าหู้แบบใบมีด

บทคัดย่อ

กระบวนการผลิตเต้าหู้ยี้มีขั้นตอนการโม่ถั่วเหลือง แยกกากออกนำน้ำถั่วเหลืองที่ได้ไปต้มให้สุก ใส่สารจับตัวแล้วนำไปอัดแยกน้ำออกจะได้แผ่นเต้าหู้ขนาดประมาณ 500×500×20 มิลลิเมตร
แล้วจะต้องนำไปตัดให้ได้ก้อนเต้าหู้ขนาด 38×38×20 มิลลิเมตร และขั้นตอนการตัดเต้าหู้ ปัจจุบันใช้มีดตัด (กรีด) ด้วยแรงงานคนซึ่งต้องใช้เวลามาก ทำให้กระบวนการผลิตล่าช้าเกิดความเมื่อยล้ากับผู้ปฎิบัติงานจึงมีความคิดออกแบบและสร้างเครื่องตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ยี้ขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

การออกแบบและสร้างเครื่องตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ยี้ ดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดจากขั้นตอนในการตัดเนื้อเต้าหู้จึงออกแบบเครื่องตัดเต้าหู้ ที่ใช้ระบบการตัดด้วยใบมีดซึ่งมีใบมีดทั้งหมด 13 ใบ มีส่วนที่สำคัญทั้งหมด 4 ส่วน คือ ชุดใบมีดตัด, ชุดปลดเต้าหู้ , ชุดฐานรองตัด , ชุดถ่วงน้ำหนักชุดมีดโดยใช้แรงกดจากผู้ปฎิบัติงานการกดตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ด้วยเครื่องโดยใช้แรงงานคนให้ได้เวลาน้อยกว่าเดิมจากที่เป็นอยู่โดยเครื่องจะมีความสามารถตัดจากแผ่นเนื้อเต้าหู้ที่มีขนาดไม่เกิน 500×500× 20 มิลลิเมตร ตัดให้เป็นก้อนที่มีขนาด 38×38×20 มิลลิเมตร

ผลการดำเนินงานได้เครื่องตัดแผ่นเต้าหู้แบบใบมีดโดยใช้หนึ่งคนทำงาน แล้วทำการทดลองตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ได้ก้อนเต้าหู้ขนาด 38×38×20 มิลลิเมตร ที่สมบูรณ์จำนวน 144 ก้อน และได้อัตราการผลิตในการตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ 102 แผ่นต่อชม. เมื่อเปรียบเทียบกับคนตัดได้ 59 แผ่นต่อชม. อัตราการผลิตเครื่องตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้สามารถตัดแผ่นเนื้อเต้าหู้ได้สูงกว่าคนตัด 1.75 เท่าหรือสูงกว่า 57.8% ได้ก้อนเต้าหู้ตามขนาดที่กำหนด

Abstract

The production process of tofu has a soybean milling process, separating the waste and bringing the soybean juice to be boiled. Add the coagulant and press it to separate the water to get a sheet of tofu about 500×500×20 mm.
The tofu cubes must be cut to 38×38×20 mm and the tofu cutting process. Nowadays, cutting knives (slits) with labor, people, which takes a lot of time. As a result, the production process was delayed with the operators having the idea of designing and creating a tofu sheet cutter to reduce the problem.

Design and build tofu sheet cutting machine Carry out the problem caused by the process of cutting tofu meat, thus designing a tofu cutter. There are 4 key parts: cutting blade set, tofu release kit, cutting base set, weighted knife set.The machine has the ability to cut from tofu sheets up to 500×500×20 mm, cut into cubes up to 38×38×20 mm.

The results were a blade-based Tofu sheet cutter using one worker, and then experimented with cutting 38×38×20 mm of tofu sheets completely, and 144 tofu sheets per hour. Compared to 59 cutters per hour The production rate of Tofu sheet cutting machine can cut tofu sheets 1.75 times higher than the cutter or 57.8% higher than the tofu cubes of the specified size.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *