การลดของเสียในกระบวนการผลิตน็อตล้อรถยนต์กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

การลดของเสียในกระบวนการผลิตน็อตล้อรถยนต์กรณีศึกษา บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

คณะผู้จัดทำ          1.นายเกรียงศักดิ์ นกอินทรีย์ 2.นายสิวะสิทธิ์ ฤทธิ์มะหันต์ 

                                3.นายณัฐกรณ์ เกิดผล

อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์วรญา วัฒนจิตสิริ 

ปี                             พ.ศ.2557

คำสำคัญ               การลดของเสีย, เครื่องมือคุณภาพ

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมอุตสาหการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตน็อตล้อรถยนต์
และหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิตแล้วนำไปหาแนวทางการปรับปรุงโดยใช้เทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพมาประยุกต์ใช้งานจริง เพื่อลดของเสียกระบวนการผลิตน็อตล้อรถยนต์

ในขั้นตอนการดำเนินงานได้จัดเก็บข้อมูลทั่วไปของกระบวนการผลิตและจำนวนของเสียก่อนการ
ปรับปรุง แล้วนำเอาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสียโดยใช้เทคนิคเครื่องมือควบคุมคุณภาพทำการเสนอแนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยมีการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์ติดที่หัวด้ามใส่ชิ้นงานเมื่อดันชิ้นงานเข้าไปชนกับตัวสต๊อปเปอร์ก็จะสั่งให้ตัวควบคุมให้ Die รีดทำงานและทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อนและหลังการปรับปรุง

ผลการดำเนินโครงการพบว่าคณะผู้จัดทำได้เสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิตน็อตล้อรถยนต์ ที่ใช้ในชิ้นส่วนรถยนต์โดยหลังจากการปรับปรุงสามารถลดของเสียที่พบในกระบวนการผลิตระยะรีดล้อลายโดยปริมาณของเสียลดลงจากเดิม 1.67% ลดลงเป็น 0.014%

Abstract

This industrial engineering project aims to study the process of manufacturing wheel nuts.And find out what causes waste in the production process and apply improvements using quality control techniques to reduce waste in the process of car wheel nuts.

The operation process stores general information about the production process and the number of before the.
The quality control tool technique offers solutions and improvements to the production process by installing a sensor attached to the head of the workpiece when the workpiece is pushed against the stopper, instructing the controller to let Die Roll work and compare the performance before and after the renovation.

The results showed that the panel proposed guidelines for improving the production process of car wheel nuts used in auto parts, after improvements can reduce the waste found in the wheel rolling process by a reduced waste volume of 1.67%, reduced to 0.014%.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *