การปรับปรุงแนวเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ด้วยกระบวนการความร้อน

การปรับปรุงแนวเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์เหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ด้วยกระบวนการความร้อน

คณะผู้จัดทำ          1.นายสุราช ไพรบึง 2.นายสมภพ พิพัฒน์ประดิษฐ                                                                          3.นายเกียรติศักดิ์ ชัยทีระยานนท์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ กิมะพงษ์ 

ปี                             พ.ศ.2558

คำสำคัญ               การเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ การเชื่อมพอกผิวแข็ง กระบวนการความร้อน

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันการลดต้นทุนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแข่งขันกันทางการตลาด เมื่อ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรเกิดการสึกหรอจึงต้องทำการเปลี่ยนใหม่ซึ่งถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ซึ่งมีราคาที่สูงจึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อต้นทุนการผลิต แต่มีทางเลือกที่สามารถจะช่วยได้นั่นคือการเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งเป็นกระบวนการเชื่อมซ่อม ช่วยให้นำชิ้นส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่ นับเป็นการช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ดีเป็นอย่างมาก งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการปรับปรุงแนวเชื่อมด้วยกระบวนการความร้อน เพื่อยืดอายุการใช้งาน

วัสดุที่ใช้ในการทดลองเหล็กกล้าคาร์บอน JIS S50C ขนาด 100x150x20 มม. เชื่อมด้วย
กระบวนการเชื่อมอาร์กลวดไส้ฟลักซ์ โดยแบ่งเป็นการเชื่อมพอกผิวแข็งแบบเชื่อมรองพื้นและแบบไม่รองพื้น ใช้กระแสไฟเชื่อม 150, 170, 190 และ 210 A ในการทดลอง ความเร็วเดินแนวเชื่อม 150 มม./นาที นำไปผ่านกระบวนการความร้อน 3 รอบ ประกอบด้วยกระบวนการ อบอ่อน ชุบแข็งและอบคืนไฟ ทำการทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ตามมาตรฐาน JIS Z3114 ทำการตรวจสอบโครงสร้างมหภาคและจุลภาค

ผลการดำเนินโครงการพบว่ากระแสไฟเชื่อมที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของความ
กว้างแนวเชื่อม ระยะการซึมลึกและความกว้างบริเวณกระทบร้อนแต่จะส่งผลให้ความนูนแนวเชื่อมลดต่ำลง การเชื่อมแบบไม่รองพื้นค่าความแข็งจะเพิ่มขึ้นตามชั้นพอกผิวแข็งที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมรองพื้นช่วยเพิ่มค่าความแข็งในแนวเชื่อมพอกผิวแข็งชั้นที่ 1 และ 2 กระแสไฟเชื่อมที่ดีที่สุดคือ 210 Aเนื่องจากแนวเชื่อมมีความสมบูรณ์ที่สุดไม่พบจุดบกพร่องเช่น ร้อยร้าว หรือแสลกฝังใน กระบวนการทางความร้อนจะทำให้ค่าความแข็งแนวเชื่อมลดลงแต่จะทำให้ทุกตัวแปรการเชื่อมมีค่าความแข็งใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง 1200 HV

Abstract

Nowadays, cost reduction is very important in marketing competition. when
Machine parts wear and tear, so replacement is required, which is a cost. Therefore, high prices are one of the key factors affecting production costs.But there is a choice that can help with hard surface welding, which is the process of repairing, helping to reus parts. This significantly reduces the cost of production. This research aims to study improving thermal welding to extend lifespan.

Jis S50C Carbon Steel Experiment Material 100x150x20mm Welded
The process of welding arc wire filled flux is divided into welding of hard surfaces, welding foundations and non-foundation. Use welding currents 150, 170, 190 and 210 A In experiments. Welding speed 150 mm/min It is heated and heated 3 times, consisting of a process of softening, hardening and restoring fire. The vicker hardness test is performed according to JIS Z3114, performing multi-microstructure inspections.

The results showed that the increased welding current would affect the increase in
Wide welding line The depth of penetration and width of the hot impact area will result in a lower welding convexity.Non-primer welding, hardness increases with increased hard surface layer. Primer welding improves hardness in the 1st and 2nd layers of hard surface welding, the best welding current is 210 A, since the most complete welding line does not detect defects such as cracks or scans.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *