🛺🌏🚩เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปีการศึกษา 1/2565

แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)

           เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระ…

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

ร้านสวัสดิการ มทร. ธัญบุรี จำหน่ายเครื่อ…