เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปีการศึกษา 1/2564

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ( Ind…

ปลั๊กพ่วง สัญชาติไทย 100 เปอร์เซ็นต์ คุณภาพพรีเมี่ยม

เป็นโครงการวิจัยที่ใช้เวลาทำถึง 3 ปีเต็ม…

กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

ร้านสวัสดิการ มทร. ธัญบุรี จำหน่ายเครื่อ…

มทร.ธัญบุรี มอบ Face shield รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO…