ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้นำผลงานนักศึกษาไปแสดงที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ในวันที่ 11 -13 พศจิการยน 2563 ภาควิชาวิ…

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บ ทั้งภายในและภายนอกอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.พันธุ…