การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

คณะผู้จัดทำ          1.นายวัฒนา จูเจ๊ก 2…

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่อ…

Download การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด

Download การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีด…

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ที่มีผลต่อสมบัติโลหะพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-SKD11

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลว…

การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำ…

Download การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทางไหลของน้ำต่ออัตราการเติมออกซิเจนในน้ำ เพื่อการออกแบบและสร้างเครื่องเติมออกซิเจนแบบกระเช้าตักน้ำ

Download การศึกษาอิทธิพลของขนาดรูเจาะทาง…

Download การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิตของเตาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแบบ 5 กระทะ และเตาแบบท่อร่วม

Download การศึกษาเปรียบเทียบอัตราการผลิต…