กระบวนการทำให้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพื่อเป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับเป็นนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โครงการสหกิจศึกษา ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

โครงการสหกิจศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพกระ…

การประกวดโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2การประกวดโครงการส…

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศิริชัย ต่อสกุล ได้รับรางวัล นักวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายนอกดีเด่นอันดับที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดี…