การประกวดโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2การประกวดโครงการส…

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชัยยะ ปราณีตพลกรัง ได้รับรางวัล นักวิจัยที่จดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรดีเด่นอันดับที่ 2

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ขอแสดงความยินดี…

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและผู้บริหารสถานศึกษา 21 แห่ง

ผศ.ดร. สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาล…

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ธัญบุรี ต้อนรับคณะกรรมผู้ตรวจประเมินการศึกษาฯ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรม…

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ห…

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ห…