บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกกลุ่มสลักภัณฑ์ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท บอสสา…

ภาพข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

วิศวกรรมอุตสาหการ “มทร.ธัญบุรี” “พัฒนาการจัดการคลังสินค้าต้นแบบ” ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภ…