โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด โดยคุณพีร…

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ…

จัดเตรียมความพร้อม การนำเสนองาน ของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การเตรียมงานกิจกรรม Poster day ได้รับควา…

เยี่ยมชม “กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” ของบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)