เยี่ยมชม “กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” ของบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บ ทั้งภายในและภายนอกอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.พันธุ…