ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสมัครโควต้า สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผล         &nb…

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปีการศึกษา 1/2564

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ( Ind…

การประกวดโครงการสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2การประกวดโครงการส…