บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด มอบวัสดุฝึกกลุ่มสลักภัณฑ์ ให้กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 บริษัท บอสสา…

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด โดยคุณพีร…

โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณ…

ภาพข่าวจากกองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จัดกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

จัดเตรียมความพร้อม การนำเสนองาน ของนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

การเตรียมงานกิจกรรม Poster day ได้รับควา…

ศึกษาดูงานระบบการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยาน

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ นำนักศึกษาภ…