วิศวกรรมอุตสาหการ “มทร.ธัญบุรี” “พัฒนาการจัดการคลังสินค้าต้นแบบ” ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภ…

แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

คณะผู้จัดทำ          1.นายวัฒนา จูเจ๊ก 2…

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่อ…

การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด

การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหย…

Download การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีดต่อความหยาบผิวด้วยเม็ดมีดกัดแบบ 2 คมตัด

Download การศึกษาอิทธิพลของมุมวางเม็ดมีด…

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลวดหุ้มฟลักซ์ที่มีผลต่อสมบัติโลหะพอกแข็งเหล็กกล้า JIS-SKD11

การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรการเชื่อมอาร์กลว…