🛺🌏🚩เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ) ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ปีการศึกษา 1/2565

กระบวนการทำให้เป็นวัสดุคอมโพสิต เพื่อเป็นวัสดุตั้งต้นสำหรับเป็นนวัตกรรมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

วิศวกรรมอุตสาหการ “มทร.ธัญบุรี” “พัฒนาการจัดการคลังสินค้าต้นแบบ” ลดความสูญเปล่าในการทำงาน

หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ ภ…

แจ้งปิดทำการชั่วคราว ทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ⚙️ ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 สิงหาคม 2564

การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

คณะผู้จัดทำ          1.นายวัฒนา จูเจ๊ก 2…

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่องมือตัด สำหรับงานกลึงปราศจากสารหล่อเย็นต่อวัสดุชิ้นงาน S50C

Download การศึกษาอิทธิพลของรูปร่างเครื่อ…