หลักสูตรฝึกอบรม

1. หลักสูตร Basic CNC Milling

 1. ทบทวนการเขียนโปแกรมเบื้องต้น
 2. เทคโนโลยีการตัดเฉือนสำหรับงานกัดด้วย CNC
 3. ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
 4. องค์ประกอบที่มีผลต่อประสิทธิภาพการตัดเฉือนโลหะ
 5. การปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Milling)
 6. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ(CNC Milling)

2. หลักสูตร Basic CNC Turning

 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องกลึงซีเอ็นซี
 2. เทคโนโลยีการตัดเฉือนงานกลึง
 3. ลักษณะทางเดินของเครื่องมือตัด (Tool Path)
 4. เทคนิคและการแก้ปัญหางานกลึง
 5. การเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี
 6. ฝึกเขียนโปรแกรมงานกลึงซีเอ็นซี
 7. การปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Turning)
 8. การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอัตโนมัติ(CNC Turning)

3. หลักสูตร Advance CNC Milling

 1. ความรู้เบื้องต้นการควบคุม เครื่องจักรกล 5 แกน (5 Axis )
 2. การเขียนโปรแกรมงานกัดซีเอ็นซี 5 แกน (Index Parts Produce)
 3. ฝึกเขียนโปรแกรมงานกัดซีเอ็นซี 5 แกน (Simultaneous Program)
 4. การปฏิบัติงานจริงกับเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (CNC Turning) (5 Axis Milling)

4. หลักสูตร Basic CAD

 1. เขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ(Auto CAD 2 D)จำนวน 30 ชั่วโมง
 2. การใช้คำสั่งพื้นฐานของโปรแกรมAuto CAD
 3. การเขียนเส้นและรูปทรงเรขาคณิต
 4. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงวัตถุ
 5. การพล็อตและการพิมพ์งาน

5. หลักสูตร Advance CAD

 1. ระบบพิกัดของผู้ใช้และมุมมองภาพ
 2. การร่างภาพการกำหนดขนาดและการกำหนดเงื่อนไข
 3. การสร้างระนาบในการทำงาน
 4. การสร้างและแก้ไขวัตถุ 3 มิติทรงตัน (Solid Model)
 5. การสร้างและแก้ไขส่วนต่างๆของวัตถุ 3 มิติทรงตัน
 6. การสร้าง จุด, แกน และ ระนาบอ้างอิง
 7. การสร้างและแก้ไขแบบงานที่สร้างมาจากวัตถุ 3 มิติ
 8. การสร้างชิ้นงานและแบบงานประกอบ
 9. การแก้ไขและจัดการชิ้นงานประกอบ
 10. การพิมพ์แบบงานและวัตถุ 3 มิติ

6. หลักสูตร Basic CAD/CAM

 1. แนะนำโปรแกรมและทบทวนระบบระนาบและแกน
 2. การสร้างวัตถุ 3 มิติแบบซับซ้อน
 3. การสร้างแบบสั่งงานการผลิตจากวัตถุ 3 มิติ
 4. การฝึกปฏิบัติและแบบฝึกหัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *