บุคลากร ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและการผลิต

รายชื่อ บุคลากรประจำศูนย์นวัตกรรมการออกแบบและการผลิต

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ความเชี่ยวชาญ
1 ผศ.ดร.ชัยยะ  ปราณีตพลกรัง CNC, EDM, CAD/CAM (Certificate EMCO Training, Austria)
2 ผศ.สมศักดิ์  แก่นทอง CNC, CAD/CAM, CNC Maintenance
3 นายเรวัต  ซ่อมสุข CNC, CAD/CAM (Certificate EMCO Training, Austria ) Plastics Mold Design
4 นายวิเชียร  เถื่อนเครือวัลย์ Wire Cut, EDM, CNC, CAD/CAM
5 นายศักดิ์ชัย  จันทศรี CNC (Certificate EMCO Training, Austria)
6 ผศ.บุญส่ง  จงกลณี CNC, CAD/CAM (Certificate EMCO Training, Austria)
7 นายสมควร แววดี Metallurgy (Certificate JICA Japan)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *