อาจารย์สมควร แววดี

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลสมควร แววดี
Name – Last nameSomkuan Vaodee
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3440
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : somkuan.v@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
ปริญญาตรี วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

  1. Engineering Metallurgy
  2. Material Testing Engineering Laboratory
  3. Operation Research

ประสบการณ์สอน

สอนระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

  1. โลหะวิทยา
  2. การทดสอบวัสดุแบบทำลาย
  3. โลหะวิทยาทางกล

ความเชี่ยวชาญ

ด้านการสอน  :  โลหะวิทยา, การทดสอบวัสดุแบบทำลาย

ด้านงานวิจัย  :  การทดสอบวัสดุประเภทโลหะผสมภายใต้บรรยากาศไฮโดรเจน

งานฝึกอบรม

  1. Advanced Industrial Technology , Japan.
  2. Maintanance  Technology , Canada

ผลงานทางวิชาการ (Academic Work)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *