พันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลพันจ่าอากาศเอก ศักดิ์ชัย จันทศรี
Name – Last nameFS1. Sakchai Chantasri
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3445
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : sirichai.to@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
วศ. ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
Certificate of Mechanical Maintenance NAIT., CANADA.

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

 1. กระบวนการผลิต Manufacturing  Processes
 2. เขียนแบบวิศวกรรม Engineering Drawing
 3. วัสดุวิศวกรรม Engineering Materials
 4. ปฏิบัติงานเครื่องมือกล  Machine Tool Practice

ผลงานทางวิชาการ (Academic Work)

 1. การทดสอบความแข็งแรงต่อความล้าของเหล็ก AISI 4140 และ AISI 1020 โดยวิธีการทดสอบแบบหมุนดัด
 2. เครื่องคั้นน้ำอ้อยสด
 3. เครื่องสีและเครื่องโฒ่เมล็ดพืชอเนกประสงค์
 4. การออกแบบและสร้างเครื่องบีบอัดน้ำมันจากเมล็ดพืชแบบเกลียวเดี่ยว
 5. เครื่องหมุนวนอิเล็คโทรดสำหรับเชื่อมอลูมิเนียม

ตารางงานวิจัย

ปี Year ชื่อเรื่อง Research Topic
2555/2012 การศึกษาสมบัติรอยเชื่อมความต้านทานแบบจุดระหว่างอลูมิเนียมผสม AA 1100 และเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีSGACDA Study of Resistant Spot Welds Properties between AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Steel
2554/2011 การศึกษาสมบัติผิวการ กัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA 1100 และเหล็กกล้าคาร์บอน   AISI 1015  , Corrosion Surface Characterization of AA1100 Aluminum Alloy   and AISI1015 Carbon Steel Lap JointPublished: สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
2554/2011 การเปรียบเทียบการ กัดกร่อนของรอยต่อเกยระหว่างอลูมิเนียมผสม  AA 1100   และเหล็กกล้าคาร์บอน  AISI 1015  ในน้าทะเล   Corrosion Comparison of AA1100 Aluminum Alloy and AISI1015 Carbon steel   Lap Joint in Thai MarinePublished: สุรัตน์ ตรัยวนพงศ์ ศักดิ์ชัย จันทศรี สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
2554/2011 การเชื่อมต้านทานแบบจุดอลูมิเนียมและเหล็กกล้าเคลือบสังกะสี Resistance Spot Welding Aluminum Alloy to Galvanized SteelPublished: ศักด์ชัย จันทศรี ไพบูลย์ แย้มเผื่อน สมชาย วนไทยสงค์ กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ หนังสือรวบรวมผลงานการประชุมวิชาการ IE Network Conference 2011 (20-21 ต.ค. 2554)
2554/2011 A Study  of  Weld Property of Resistance Spot Welding of AA 1100 Aluminum and SGACD Galvanized Steel
2553/2010 โครงสร้างและความแข็งแรงดึงของรอยต่อชนอลูมิเนียม 6063 และเหล็กกล้าไร้สนิม 430 ด้วยการเชื่อมด้วยการเสียดทานแบบกวนตัวกวนรูปร่างต่างๆMicrostructure and Tensile Strength  of  AA6063 Aluminum and AISI 430 Stainless Steel by Friction Stir Welding Various Stirrer Shapesโครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
2552/2009 เครื่องทำขนมโดนัทแบบกึ่งอัตโนมัติDonut  Making Machine in Semi-automationโครงการวิจัยเพื่อองค์ความรู้
2551/2008 เครื่องอัดปลาร้าก้อนด้วยระบบนิวแมติกA Machine for Compress Cubic of Pickled  Fish by Pneumatic System
2549/2006 เครื่องทำขนมโดนัทควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและลมDonut Making Machine Controlled by Electro-pneumatic System

งานวิจัยและบทความวิชาการ (Research and Academic Papers)

1. ผลงานทางวิชาการในวรสารต่างประเทศ (International Journals)

 1. Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Kittipong   Kimapong. “Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Lap Joint Properties”. International Journal of Advanced Culture Technology 3-1 (2015) pp.153-160.

2. การประชุมวิชาการต่างประเทศ (International Conference Proceedings)

 1. Sakchai Chantasri, Kittipong   Kimapong. Fracture Strength and Failure Location of GMAW Lap Joint Between SS400 Carbon Steel and SUS304 Stainless Steel. The  7th International Conference on Engineering and Technology ICET-2015,June  19-20, 2015. Phuket.pp.68-71.
 2. Sakchai Chantasri, Pramote Poonnayom, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Kittipong   Kimapong. Effect of Resistance Spot Welding Parameters on AA1100 Aluminum Alloy and SGACD Zinc Coated Lap Joint Properties. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea.pp.107-113.
 3. Kittipong   Kimapong, Jesada  Kaewichit, Waraporn  Roybang , Pramote Poonnayom, Sakchai Chantasri.Friction Stir Welding Tool Geometries Affecting Tensile Strength of AA6063-T1 Aluminum Alloy Butt Joint. International Symposium on the Fusion Technologies 2014, Jeonju, Korea.pp.74-82.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *