ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นฤทธิ์ คชฤทธิ์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลนฤทธิ์ คชฤทธิ์
Name – Last nameNarit Kocharit
ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 02-5493- 3440
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : narit.k@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Educational Background)

สถาบัน/ประเทศ ปีที่สำเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา
JICA/Japan 2537 Cert. in High Technology Material Application
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 2539 วศ.ม. (วิศวกรรมการผลิต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย 2534 อส.บ. (เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ)

วิชาที่สอน 

 1. ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
 2. ทฤษฎีการตัดเฉือนโลหะ         
 3. วิศวกรรมงานวัด
 4. ปฏิบัติการเครื่องมือกล

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ

 1.  ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกล
 2.  การตัดเฉือนโละ
 3.  วิเคราะห์ความเค้น

วิทยากร

 1. ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ IE-Network ประจำปี 2553 – 2558
 2. บรรยาย ระบบรับรองความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ 2555

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

 1. Jariyavadee Sirichantra, Tanittha Pullawan, Phornthip Lamo, and Narit Kocharit. Effect of Nano Rubber Particle Additions to Carbon Fibre Reinforced Epoxy Resin on Mechanical Properties.  Properties. Proceeding of the 14th International Conference on QIR (Quality in Research) , 10-13 August 2015, Lombok, Indonesia. pp.71-75.
 2. นฤทธิ์ คชฤทธิ์, อรรถกร จันทร์ชนะ. การประยุกต์วิธีตรรกศาสตร์คลุมเครือ สำหรับการคาดการณ์ภาระการเจาะ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 11 พหุ วัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 9-21.
 3. กิตติพงษ์ กิมะพงษ์, นฤทธิ์ คชฤทธิ์. การศึกษาความเป็นไปได้ในการตัดเฉือน แนวเชื่อมพอกผิวแข็งเหล็กกล้าคาร์บอน JIS-S50C. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 11 พหุ วัฒนธรรม: โอกาสและความท้าทาย. 25 มีนาคม 2559. มหาวิทยาลัยธุรกิจ บัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 300- 312

ผลงานหนังสือ

 • แก้ปัญหาการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลด้วย Mathcad. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด. 2558

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *