ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ุพงษ์ คงพันธ์ุ

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุล พันธ์ุพงษ์ คงพันธุ์
Name – Last name Phanphong Kongphan
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3440
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : phanphong.k@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Education)

2014 – Present PhD student in Additive layer Manufacturing – ALM, School of Engineering, University of Liverpool, Liverpool, UK. Research topic “Breed specific hip replacement implants for dogs”. The aim of this project is to design and develop the hip prosthesis with cementless affixation for specific breeds of dogs. With regard to geometric variation, 5 breeds of dogs, which have the highest potential to hip diseases, will be chosen to study their morphology and variation in shape and size. This information will be used as a designed requirement of the implant. In order to verify the reliability of the design, Finite Element Method (FEM) analysis will be required to study the effect of design changes. The prototype will be produced by Additive Layer Manufacturing (ALM) technology using titanium alloy (Ti4Al6V) as raw materials and their properties will be investigated using the standard of implants for surgery – partial and total hip joint prostheses (BS ISO 7206) and other relevant standards.

2007 MSc in Production Engineering, The Siridhorn International Thai-German Graduate School of Engineering (TGGS), King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Bangkok, Thailand

2004 BEng in Industrial Engineering (second class honours), Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand

ประวัติการทำงาน (Professional experience)

2013 – Present Assistant Professor at Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand

2007 – 2013 Lecturer at Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand

ผลงานวิจัย (Research interests)

  1. Manufacturing of Technology
  2. Metal Forming of Technology
  3. Metal Cutting of Technology
  4. Systematic Engineering Design
  5. Simulation Technique
  6. Finite Element Analysis (FEA)

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ (Expertise Coursework)

Very good knowledge of: Solidworks, Inventor, ProE, SPSS, Materialise Mimics and 3Matics

Medium knowledge of: Abaqus and Minitab

Basic knowledge of: Matlab

ผลงานทางวิชาการ (Publications)

  1. Phanpong Kongphan, Amared Boksuwan and Sirichai Torsakul, 2011, “A Study of the Physical of Palm to Produce the Blockprasan”Burapha University National Conference 2011, 6-7 July 2011, Burapha University, Chonburi, pp. 163. (Proceeding)
  2. Narit Kocharit  Phanphong  Kongphan and Sirichai Torsakul, 2010, “Reduction of Blanking Die Wear by Creating Thin Film Lubricant on Work piece” IE Network Conference 2010, 13-15 October 2010, Sunee grand hotel&Convention center, Ubon Ratchathani, pp. 53. (Proceeding)
  3. Sirichai Torsakul and Phanpong Kongphan, 2008, “Experimental analysis of aluminum sheets blanking: Study of the punch shapes on sheared edge quality”, The 4th Naresuan Research Conference, 28-29 July, Naresuan University, Phitsanulok, pp.95-99. (Proceeding)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *