ดร. ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์

ประวัติส่วนตัว (Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์
Name – Last nameKaona Jongwuttanaruk, Ph.D
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2549-4421
โทรสาร : 0-2549-3442
E-mail : kaona.j@en.rmutt.ac.th

ประวัติการศึกษา (Education)

คุณวุฒิสาขาวิชาที่จบปีที่จบสถาบันการศึกษา
วศ.ด.เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง2561สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ2558มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ2547มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประสบการณ์ทำงาน/การสอน

ปี พ.ศ. ชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง
   พ.ศ.2548 – 2553 บริษัท โยเนะเด็น ประเทศไทย จำกัด วิศวกรอาวุโสวิศวกรรมอุตสาหการ
   พ.ศ.2553 – 2553 บริษัท ไลออนท์ อิเล็กทรอนิคส์ จำกัด วิศวกรอุตสาหการ
   พ.ศ.2553 – 2557 บริษัท ชานน แอสซี จำกัด ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
   พ.ศ.2556 – 2558 มหาวิทยาลัยปทุมธานี อาจารย์พิเศษ
   พ.ศ.2557 – 2558 บริษัท ยูนิตี้อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
   พ.ศ.2559 – 2560 บริษัท พีแอนด์จี เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมการผลิต
   พ.ศ.2560 – 2562 บริษัท พีทีอาร์ อินดัสตรี้ จำกัด ผู้จัดการทั่วไป
   พ.ศ.2561 – 2562 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน อาจารย์
   พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน ภาควิชาวิศกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อาจารย์

ผลงานทางวิชาการ (Academic Works)

1. ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ

  1. Kaona Jongwuttanaruk, Prayoon Surin, and Fasai Wiwatwongwana “Characterization of Gelatin/CMC Scaffolds by Electrospinning and Comparison with Freeze Dry Techniques” International Journal of Materials, Mechanics and Manufacturing, Vol. 7, No. 2, April 2019

2. ผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

  1. Phadungsilp Phitak, Orawan Panbualuang, Kaona Jongwuttanruk, Kosinchai Pawthaisong “Efficiency Improvement of Production Line using Gravity Roller System” Journal of Thonburi University (Science and Technology) Vol.2 No.2 July – December 2018

3. รายการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ/ต่างประเทศ

  1. Chalermsak Thavornwat, Kaona Jongwuttanaruk, Vatcharoot Chevaviriyanon and Rittichai Sangkatip. “Plant Layout Improvement: Case Study of Machinery Parts Plant” IE Network Conference 2014, Thailand, 30-31 Oct 2014.
  2. Kaona Jonguwuttanaruk and Chalermsak Thavornwat. “Cost Reduction of Terminal splice in Wire harness by Using Design of Experiment” IE Network Conference 2016, Thailand, 7-8 July 2016.
  3. Kaona Jonguwuttanaruk, Phadungsilp Phitak and Chalermsak Thavornwat. “Productivity improvement: A Case study of Automotive part Manufacturing” Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference 2017, Thailand, 7-8 December 2017
  4. Kaona Jonguwuttanaruk, Phadungsilp Phitak, Manop Yamfang and Rawintanath Thipsena. “Efficiency Increased of wire Harness manufacturing in Photocopying machine: Case study of Wiring Harness Manufacturing” The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017) Mahidol University, Thailand 20 – 21 November 2017
  5. Kaona Jongwuttanaruk, Prayoon Surin, and Fasai Wiwatwongwana “Mechanical property of gelatin/CMC nanofibrous scaffold fabricated by electrospinning method” Science and Technology of Emerging Materials (STEMa2018), Pattaya, Thailand, 18-20 July, 2018
  6. Kaona Jonguwuttanaruk, Chalermsak Thavornwat, Rittichai Sangkatip “Vehicle routing improvement for cost reduction A case study: Wire harness manufacturing” Sustainable Industrial Innovation and Management Conference 8th 2019, Miracle Grand Convention Hotel Bangkok, 24 September 2019
  7. Kaona Jongwuttanaruk, Prayoon Surin, and Fasai Wiwatwongwana “Optimization of electrospinning parameters and degradation properties for Gelatin/CMC nanofibers” IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 635 (2019)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *