อาจารย์ กวิพงษ์ นิสสัยพันธ์ุ

ประวัติส่วนตัว(Curriculum Vitae)

ชื่อ – นามสกุลกวิพงษ์ นิสสัยพันธุ์
Name – Last namekavipong Nissaiphun
ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก  อ.ธัญบุรี   จ.ปทุมธานี  12110
โทรศัพท์ : 0-2549-3446
โทรสาร : 0-2549-3442
Email : kavipong.n@gmail.com

ประวัติการศึกษา(Educational Background)

ปีการศึกษา วุฒิการศึกษา สถานศึกษา
พ.ศ. 2527 ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์
พ.ศ. 2546 ปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

รายวิชาสอนที่มีความชำนาญพิเศษ

  1. การจัดการทางวิศวกรรมศาสตร์
  2. การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *