ศึกษาดูงานระบบการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยาน

อาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ นำนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานระบบการจัดการคลังสินค้าของอุตสาหกรรมการบิน ณ อาคารปฏิบัติการซ่อมบํารุงอากาศยาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตามรายวิชา 04-412-313 ระบบคลังสินค้าและขนถ่ายอัตโนมัติ (Automated Material Handling and Warehouse System) ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 โดยอาจารย์ อภิสิทธิ์ ศรีวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และนายธรรมรัตน์ เรือนงาม ตำแหน่ง Line maintenance Supervisor ของ Thai Lion Air ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา และขอบคุณผศ.ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือ หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ผศ.ดร. นิพนธ์ ทางทอง ที่ให้ความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *