🛺🌏🚩เปิดรับสมัครนักศึกษาโควต้า หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ( วิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ) ปีการศึกษา 2565

สาขาวิศวกรรมระบบการผลิตอัตโนมัติ ( Automation Production System Engineering : PE ) ภาคพิเศษ เรียนในเวลา

คุณสมบัติ

1. วุฒิ ปวส. หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียน 2/2564 สาขาช่างอุตสาหกรรม

2. เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 สำเร็จการศึกษาหรือ เทอมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา

3. เป็นผู้ที่มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย

หลักฐานที่ต้องเตรียม

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาวุฒิ ปวส. หรือที่ยังไม่สมบูรณ์

3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา

รอการประกาศรับและส่งหลักฐาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *