มทร.ธัญบุรี มอบ Face shield รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องอุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็น ดังนั้นทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานให้สนับสนุนการป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์ อาจารย์และนักวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้ผลิต Face shield จากใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ ขึ้นรูปด้วย 3D Print เพื่อส่งมอบให้กับ รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต จำนวน 50 ชิ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารให้เกียรติเป็นผู้มอบ Face shield เพื่อนำส่งต่อให้กับตัวแทนของทาง รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต ได้แก่ ผู้บริหารดูแลคลังเวชภัณฑ์ หัวหน้าโครงการและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม และแพทย์หญิงสุกัญญา โรจน์วิรุฬห์ เป็นตัวแทนรับมอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *