ข่าวกิจกรรม

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ รองหัวหน้าภาคฯบริหาร นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษา ร่วมกันทำความสะอาด จัดเก็บ ทั้งภายในและภายนอกอาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ