โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

บริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณวุฒิชัย มีประเสริฐสกุล (General Manager Bossard Thailand) ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษารายวิชา 04-412-313 ระบบคลังสินค้าและขนถ่ายอัตโนมัติ (Automated Material Handling and Warehouse System) เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการคลังสินค้า ระบบและเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ แนวทางการพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นแบบอัตโนมัติ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โดยมีอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการจัดการคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคลังสินค้าสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ อาทิ SmartBin Cloud, SmartLabel Cloud, Smart Factory Assembly ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท บอสสาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับการต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *