โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อบ่มเพาะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรม ณ บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด จังหวัดปทุมธานี

บริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด โดยคุณพีรภัทร สืบสันติกุล (Supply Chain Manager) ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษารายวิชา 04-412-313 ระบบคลังสินค้าและขนถ่ายอัตโนมัติ (Automated Material Handling and Warehouse System) เข้าเยี่ยมชมระบบจัดการคลังสินค้า ระบบและเครื่องมือขนถ่ายวัสดุ แนวทางการพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นแบบอัตโนมัติ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 โดยมีอาจารย์เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

ทั้งนี้คณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด ให้การต้อนรับ และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการจัดการคลังสินค้า การบริหารคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาคลังสินค้าสู่คลังสินค้าอัจฉริยะ

ทางภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และทีมงานของบริษัท เอสซีจี โฮม รีเทล จำกัด สำหรับการต้อนรับในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *