เยี่ยมชม “กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน” ของบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)


บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษารายวิชา การจัดการผลิตภาพ ( Productivity Management) เยี่ยมชมกระบวนการผลิต ศึกษาระบบวางแผนการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ กับนักศึกษาปีการศึกษา 1/2563 ครับ
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ) ชั้นปีที่ 3 ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาระบบวางแผนการผลิต เทคนิคการเพิ่มผลิตภาพ ระบบคุณภาพอนุกรมมาตรฐานสากล (ISO) และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ของบริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 – 12.00 น.
เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ด้านผลิตภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการวัดผลิตภาพในองค์กร ตามรายวิชา 04-412-317 Productivity Management
(การจัดการผลิตภาพ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *