กิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day)

วันนี้ (24/09/2565) ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร. ธัญบุรี จัดกิจกรรมโปสเตอร์เดย์ (Poster day) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในรายวิชา Industrial Engineering Pre-project และรายวิชา Industrial Engineering Project โดยมีนักศึกษาของภาควิชาจำนวน 144 ราย เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ. ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง รศ. ดร. สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ. ดร. พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมกล่าวให้ข้อคิดในการทำงานวิจัยแก่นักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯ เข้าร่วมประเมินผลงานและให้คำแนะนำแก่นักศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *