กำหนดการจัดจำหน่าย เครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ ชุดพิธีการ ชุดนักศึกษา

ร้านสวัสดิการ  มทร. ธัญบุรี  จำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย อุปกรณ์การแต่งกาย ชุดพิธีการชาย-หญิง และชุดนักศึกษา

มทร.ธัญบุรี มอบ Face shield รพ.กรุงเทพ-ภูเก็ต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในทางการแพทย์ ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก

มาตรการป้องกัน covid-19

แจ้งนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการตั้งแต่ 19 มีนาคม 2563 นักศึกษาที่มีความประสงค์ติดต่อเรื่องการเรียน ส่งงาน พบอาจารย์และงานธุรการต่างๆ

ระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ LMS (Learning Management System)

เป็นระบบจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนการเรียนในห้องเรียน หรือเรียกว่า LMS (Learning Management System) นักศึกษา อาจารย์ หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจสามารถใช้งานระบบ RMUTT D-Learn เพื่อจัดการเรียนการสอนได้ โดยอาจารย์สามารถจัดการรายวิชาของตนเองได้ เช่น การกำหนดบทเรียนและสื่อการสอน

ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว IE